Trang chủ       :       Sản phẩm       :       Dịch vụ       :       Khách hàng       :       Liên hệ       :       Support        

  Quản lý xếp dỡ container

  Quản lý khai thác Cảng biển

  Quản lý tài chính kế toán

  Quản lý nhân sự tiền lương

  Quản lý vật tư hàng hóa

  Quản lý nhân sự và BHXH

  Quản lý bảo hiểm xã hội

 
 

F.PMS Light - PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ & ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

  

F.PMS Light (FBSoft - Personal & Social Management System) - Giải pháp chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý  Nhân sự và đóng Bảo hiểm xã hội. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và thường xuyên biến động.

 Đặc điểm

 
 • Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung.

 • Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu.

 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng chương trình.

 • Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu báo cáo thống kê. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạnh báo cáo khác nhau như: word, excel, pdf.

 • Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong chương trình, phân quyền cập nhật truy xuất  dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.

 • Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

 

 Chức năng quản lý thông tin nhân sự

Thông tin về hồ sơ lý lịch: 

 • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề...

 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.

 • Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị, Đoàn, Đảng, Công đoàn

 • Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động.

 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.

 • Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động. 

 • Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật...

Thông tin về hợp đồng lao động: 

 • Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

 • Theo dõi gia hạn hợp đồng.

 • Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

Thông tin về đào tạo: 

 • Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.

 • Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

 

 Chức năng quản lý đóng nộp Bảo hiểm xã hội

Quản lý tăng giảm lao động, thay đổi mức đóng BHXH:

 • Cập nhật phát sinh tăng lao động phải đóng BHXH, BHYT theo mẫu 02-TBH.

 • Cập nhật phát sinh giảm lao động, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT theo mẫu 03-TBH.

 • Quản lý chặt chẽ số phải đóng BHYT do nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày trong các trường hợp có thu hồi hoặc không thu hồi được thẻ BHYT

 • Theo dõi tổng số phải đóng theo từng đợt phát sinh hoặc hàng tháng.

 • Kết xuất số liệu mẫu 02-TBH, 03-TBH cho cơ quan BHXH.

 • Theo dõi phát sinh 2% để lại đơn vị trên Tổng quỹ lương đóng BHXH của đơn vị.

 • Số liệu phát sinh về tăng giảm lao động hoặc thay đổi mức đóng được kết xuất từ phân hệ quản lý hợp đồng và phân hệ quản lý diễn biến tiền lương.

Quản lý  số đã đóng BHXH:

 • Quản lý Ủy nhiệm chi nộp tiền đóng BHXH.

 • Quản lý số được duyệt chi 2% với cơ quan BHXH.

Quản lý  và đối chiếu số phải đóng với thông báo của cơ quan BHXH:

 • Cập nhật và theo dõi Lãi phát sinh do chậm nộp theo thông báo của cơ quan BHXH.

 • Quản lý số phải nộp hàng tháng - đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH

 • Quản lý số phải nộp hàng quý - đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH

 Chức năng quản lý hệ thống

Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:

 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.

 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.

 • Thay đổi  mật khẩu người sử dụng.

 • Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .

 • Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.

 Chức năng báo cáo

Báo cáo quản lý nhân sự:

 • Sơ yếu lý lịch

 • Danh sách trích ngang cán bộ quản lý

 • Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại

 • Danh sách nhân viên chưa có hợp đồng lao động

 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm

 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ lao động

 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng

 • Danh sách quân nhân phục viên

 • Danh sách Đảng viên, đoàn viên

 • Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách

 • Danh sách nhân viên được khen thưởng

 • Danh sách nhân viên bị kỷ luật

 • Báo cáo về trình độ văn hoá

 • Báo cáo về độ tuổi lao động

 • Báo cáo về tình hình nhân sự

 • Báo cáo về tăng giảm lương

 • Báo cáo về tình hình biến động nhân sự

 • Báo cáo về tình hình sử dụng lao động...

Báo cáo quản lý đóng nộp BHXH:

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT - Mẫu 02-TBH.

 • Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT - Mẫu 03-TBH

 • Danh sách lao động đang tham gia BHXH, BHYT

 • Quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT của từng lao động

 • Liệt kê chứng từ đóng BHXH, BHYT

 • Liệt kê chứng từ được duyệt chi 2% để lại đơn vị

 • Liệt kê Lãi phát sinh do chậm đóng

 • Báo cáo kết quả đóng hàng tháng để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH

 • Báo cáo kết quả đóng hàng quý để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH.

 • Các mẫu biểu và báo cáo sẽ được cập nhật thường xuyên theo đúng qui định của BHXH Việt Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ về: 

Địa chỉ: 328-330 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3620 2818

Email: fbsoftco@yahoo.com